Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Vật liệu bao bì mới

Vật liệu bao bì mới - ebook

Tên tài liệuMô tả và tải về
Vật liệu bao bì mới1. Mở đầu
2. Giới thiệu chung
Một số loại vật liệu
Vật liệu từ tinh bột
1. Vật liệu PLA
2. Vật liệu PHA
3. Vật liệu TPS
Vật liệu từ Chitin và Chitosan
Vật liệu từ Cellulose
Một số loại vật liệu khác
Bao bì nhựa tự phân hủy
Bàn luận – Tương lai của Polyme sinh học
Link:http://www.mediafire.com/?5nmdft1jzpj
Vật lý và bao bì thực phẩm


Nội dung – Phần vật lý thực phẩm (Food physic)
- Các tính chất vật lý của thực phẩm có liên quan đến các quá trình bảo quản và chế biến.
- Các phương pháp đo lường các tính chất vật lý.
Nội dung – Phần bao gói (Food Packaging)
- Chức năng của bao bì thực phẩm (BBTP)
- Vật liệu làm BBTP
- Những nguy cơ làm hư hỏng thực phẩm khi chứa đựng trong bao bì.
- Ứng dụng bao gói các dạng sản phẩm thực phẩm
- Công nghệ đóng gói
 Download (8.4 MB)

Bao bì thực phẩm
Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản  về bao bì dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Chương 1. Sử dụng bao bì thực phẩm – Lịch sử và luật pháp
Chương 2. Thực phẩm – Những tính chất cơ bản
Chương 3. Chức năng của bao bì
Chương 4. Vật liệu làm bao bì thực phẩm
Chương 5. Những nguy cơ làm hư hỏng thực phẩm khi chứa đựng trong bao bì
Chương 6. ứng dụng bao bì để bao gói và vận chuyển thực phẩm
 Download (1003.0 kB)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét